FOLKETS PARK

Ett varmt tack för stöd till material och utrustning riktar vi speciellt till Kungliga Patriotiska Sällskapet, C F Lundströms stiftelse, Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond, Skandia Idéer för livet samt Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare. BISAM är ett Arvsfondsprojekt.

Bisam skapar, tillsammans med barn, frivilliga, föreningsliv, idéburen sektor och Malmö stad, en nödvändig och efterlängtad mötesplats för malmöborna.

Barn, unga och vuxna medskapar en ny och efterlängtad mötesplats i Malmö Folkets Park. Grunden för detta medskapande är den hållbara stadsutvecklingen för människorna i staden. I dag finns få naturliga arenor och mötesplatser där barn och unga spontant och genom olika aktiviteter träffar och umgås med dem som är äldre. De sammanhang som är ägnade för eller används av barn med invandrarbakgrund och svenska seniorer, eller vice versa, är ännu färre. Det sociala och kulturella avståndet och den i många fall rent obefintliga kommunikationen och samvaron mellan dessa grupper vill vi fylla med möten, glädje och nyfikenhet.

 

Bisam skapar tillsammans med barn och pedagoger från förskolor och skolor, familjer, frivilliga, boende, besökare, idéburen sektor, föreningsliv och Malmö Stad. Tillsammans leker och lär vi om urban biodling och stadsodling, om insekter och växtligheten, samspelet dem emellan och vad vi kan göra för en mer hållbar framtid tillsammans. Vi smakar på honung, fixar, planterar, vattnar och experimenterar och gör en massa annat kul såsom insektssafari och bygger insektboeboende. Förhoppningsvis skapar vi också många funderingar och pedagogiska möjligheter kring miljö, odling, mat och hushållning med resurser. Alla våra vänner gör ett fantastiskt arbete och skapar något väldigt fint för Malmöborna.

 

Copyright © All Rights Reserved Hidde Iyo Dhaqan