BISAM

Ett varmt tack för stöd till material och utrustning riktar vi speciellt till Kungliga Patriotiska Sällskapet, C F Lundströms stiftelse, Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond, Skandia Idéer för livet samt Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare. BISAM är ett Arvsfondsprojekt.

Barn utvecklar nya pedagogiska modeller och människor med olika funktionsnedsättningar, eller funktionsvariationer, skapar en ny arbetsmarknad

 

Vi har, tillsammans, normalstörda och personer som har olika funktionsnedsättningar eller funktionsvariationer, startat ett arbetsintegrerande socialt företag drivet i kooperativ form. URBI, urban Biodling.

URBI Urban Biodling, ekonomisk förening är ett Arbetsintegrerande Socialt Företag som drivs i kooperativ form. URBI har till ändamål att utveckla biodling, skapa jobb och erbjuda närodlade, ekologiska, biodlingsrelaterade produkter och tjänster av bästa kvalitet för en lite mer hållbar värld. Medlemmarna deltar i verksamheten med eget arbete.

 

Registreringsnummer: 769631-3530

Swedbank Kontonummer: 8214-9,964 193 792-6

Swisch: 123 147 45 84

Hemsida: www.urbi.nu

Kontakt: info@urbi.nu

Hidde Iyo Dhaqan genomför projektet ”BISAM Bi- och insektsodling i samverkan” under 2014-2017. Fram till den sista september 2017 har Arvsfondsprojektet BISAM verksamhet i Malmö Folkets Park med våra partners Furuboda, Hållbar Utveckling Skåne, Studiefrämjandet, ABF, Malmö Stad och Coompanion. Målen är dels att utveckla en ny arbetsmarknad för personer med funktionsnedsättning med fokus på odling av bin och insekter, och dels att utveckla nya pedagogiska metoder och material för bi- och insektsodling där barn engageras i frågor kring hållbar utveckling och konkret miljöarbete.

 

Projektets huvudsakliga målgrupper är två: dels personer med funktionsnedsättning och främst somaliskt ursprung, och dels barn i åldern 4-12 år. BISAM ska fortleva genom ett socialt företag (en ekonomisk förening), i 100 ”bikupor” där barn och vuxna arbetar med bi- och insektsodling samt i liknande verksamheter i den sociala, privata och offentliga sektorn. Projektet har ett tydligt fokus på inspirations- och spridningsinsatser riktade till aktörer i ideella, kommunala, privata och utbildningsorganisationer. För detta arbete produceras en verktygslåda med en app, en pedagogisk handledning och en film om projektets metoder och resultat.

 

Allt började egentligen med Barn i stan projektet som använde odling som en mötesmetod i stadsomvstads Seved i Malmö. Barn i stan - ett integrations- och kulturmötesprojekt med och av barn med invandrarbakgrund och äldre personer i Malmö, med stöd från Allmänna arvsfonden, pågick mellan den 1 april 2008 till 31 mars 2011. Projektet belönades med Malmö stads lilla miljöpris i december 2009 och har uppmärksammats med besök av bland andra Norges förra statsminister Gro Harlem Brundtland och Irlands tidigare president Mary Robinson. Hidde Iyo Dhaqan startade inom ramen för Barn i Stan en försöksverksamhet med biodling med bikupor på taket till en lägre byggnad på Bragegatan 23. Det visade sig att barn är mycket intresserade och kan sitta och lyssna på personal och biodlare utan oro eller spring i benen. Projektets metoder och arbetssätt lever vidare i Hidde Iyo Dhaqans egna stadsodlingar på Seved i Malmö och i mötesplatsverksamheter med barn, unga, vuxna och seniorer, där samtal, berättarmöten, bingoträffar och matlagning fortlöpande äger rum och integreras i föreningens övriga verksamheter. Barn i stan är på så sätt ett förhållningssätt och löper som en röd tråd genom föreningens verksamhet. Barn i stan lever också vidare genom de otaliga stadsodlingsaktiviteter och stadsutvecklingsinitiativ som besökt Hidde Iyo Dhaqan, tagit del av lärdomar och kunskaper och låtit sig inspireras till egna liknande verksamheter i till exempel Lund, Kalmar och övriga Malmö.

 

Mer om Barn i stan kan ni läsa mer om i E-boken "Flower Power": HÄR

 

 

Under 2013 undersökte vi om det fanns ett bredare intresse bland barn och föräldrar för biodling och hur ett projekt kunde se ut? Vi bjöd in barn från föreningar, förskolor och lågstadiet tillsammans med föräldrar och pedagoger för att ta reda på vad de tänker. Närmare 500 barn har nu deltagit. Intresset för bin och insekter visade sig vara enormt stort och det hämtar sin kraft ur barnens nyfikenhet och tidiga förståelse för hur viktigt det är att skapa bättre villkor för djur och natur. Barn vet numera, redan i mycket tidiga år, att allt inte står rätt till i naturen och att alla, stora som små, måste hjälpas åt för att göra saker bättre. Barn vill veta mer om bin och honung, och de ställer kloka frågor: Varför rymmer inte bina från bikupan? Hur gamla blir bina? Hur förstår bin varandra? Såhär resonerar en grupp förskolebarn om sina upplevelser från en träff då de fick lära sig mer om bin:

 

”Det är spännande att hälsa på bina uppe på taket, då måste man ha en skyddsdräkt. Första gången var det vinter och kallt. Vi hade med oss en sopborste upp för att borsta bort snön. Utanför kupan låg det bin och de var alldeles döda, det var spännande. Men alla bina hade inte dött, för när vi lyssnade med ett bistetoskop kunde vi höra hur det surrade inne i bikupan. De levde där inne mitt i vintern. Vet du att bidrottningen har ett nummer på sig. Men de föds inte så - det är människorna som sätter dit numret. Sen gick vi in i Hiddes lokaler för att smaka på honungen som vi hade slungat med Wahib. Han är snäll. Honung smakar sött för de har tagit pollen och nektar från blommor som är söta, små söta blommor. Sen fick vi varm kakao med honung i, det är jättegott. Sen fick vi skära olika frukter i många små bitar, för att blanda till en fruktsallad. Sen sjöng vi en sång till alla bin i hela världen. Utan bina blir det ingen frukt. Om man häller honung på fruktsalladen och tar vaniljglass blir det gott. Men om man är Sofia och Mohammed får man laktosfri glass.”

Bi- och insektodling samt verksamhet med barn kontakta Wahib Mohamed: wahib@bisam.eu

Idéburen sektor, studiebesök, workshop, socialt förtagande kontakta Lasse Flygare: lasse@bisam.eu

Personer med funktionsnedsättningar, samverkan kontakta Warsame Osman: warsame@bisam.eu

Copyright © All Rights Reserved Hidde Iyo Dhaqan