BOK

Ett varmt tack för stöd till material och utrustning riktar vi speciellt till Kungliga Patriotiska Sällskapet, C F Lundströms stiftelse, Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond, Skandia Idéer för livet samt Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare. BISAM är ett Arvsfondsprojekt.

Bisam har, tillsammans med barn, utvecklat nya pedagogiska metoder och material kring lärande om urban bi- och insektsodling och stadsodling för barn. Vi gjorde en bok tillsammans som vi är väldigt stolta över. Den går att beställa hos oss eller så kan man bläddra i e-boken nedan genom att klicka på omslaget.

Vilken intelligent dumskalle som helst kan göra saker större, mer komplexa och mer våldsamma. Det kräver en dos genialitet - och en hel del mod - att göra det motsatta.

 

Albert Einstein

 

 

Bisam tar sin utgångspunkt i Barn i stans erfarenheter kring barns tankar om delaktighet och de vägar projektet tog då barnen fick vara aktiva idégivare i processen. Ända sedan sommaren 2008 har barnen på olika sätt formulerat frågor kring sitt inflytande, delaktighet och sin egenmakt i förhållande till ”vuxenvärlden”, skola, familj, samhälle, trafikplanering, stadsbyggnad, stadsekologi, demokrati, ekonomi…

 

Kanske var det möjligheterna att påverka utvecklingen av Barn i stan som triggade barnens tankar om hur de upplever sina möjligheter att påverka andra upplevelser/processer i sin vardag eller i förhållande till det omgivande samhället. Om vuxna kunde lära sig barn och ungas perspektiv kanske de skulle lära sig något som samhället kan använda i integration för en hållbarare samhällsutveckling. Måhända är barn och unga vuxenvärldens viktigaste lärare… Men hur ska då de vuxna göra för att bli mer delaktiga i barn och ungas perspektiv på tillvaron? Knepet är måhända att helt enkelt att bygga tillsammans. Det behövs kanske mindre välvillighet men mycket mer jämbördighet. Bisam prövar nya och annorlunda vägar.

 

Bisam är en förändrings- och utvecklingsbar mötesplats för lärande och nyskapande verksamhet. Vi växer och förändras över tid genom att koppla samman initiativ med resurser som kan förstärka och utveckla dem. Hos oss förenas flera starka aktörer inom kultur, ekologi och socialt arbete för att driva processer där det ges utrymme och möjligheter att vara medskapare i ett långsiktigt arbete som ökar delaktighet, skapande och hållbar utveckling. Delaktigheten och tillhörighetskänslan är central, liksom att få känna stolthet och kunna identifiera sig med verksamheten. Ännu har Bisam fler frågor än svar.

Copyright © All Rights Reserved Hidde Iyo Dhaqan