FRAMTIDSFESTIVALEN

Ett varmt tack för stöd till material och utrustning riktar vi speciellt till Kungliga Patriotiska Sällskapet, C F Lundströms stiftelse, Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond, Skandia Idéer för livet samt Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare. BISAM är ett Arvsfondsprojekt.

Tack alla som gjorde vår avslutande temavecka under Framtidsfestivalen 18 september - 22 september 2017 till en levande mötesplats och stärkte kunskapsallianserna mellan de många!.

För mer info om Framtidsfestivalen www.framtidsfestivalen.se

 

Tankar, frågor, nyfikenhet och intresse av att samskapa kontakta Lasse Flygare: lasse@bisam.eu

 

Copyright © All Rights Reserved Hidde Iyo Dhaqan