FRAMTIDSFESTIVALEN

Ett varmt tack för stöd till material och utrustning riktar vi speciellt till Kungliga Patriotiska Sällskapet, C F Lundströms stiftelse, Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond, Skandia Idéer för livet samt Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare. BISAM är ett Arvsfondsprojekt.

BISAM avslutar som projekt med temavecka under Framtidsfestivalen 18 september - 22 september 2017. Välkomna till oss på Ystadsgatan 53 c i Malmö då.

För mer info om Framtidsfestivalen www.framtidsfestivalen.se

 

Planeringen av temaveckan under Framtidsfestivalen är igång och flera aktiviteter är inbokade. Nedan visar vi en tematisk indelning av veckan aktiviteter och återkommer när programmet är helt klart.

Tankar, frågor, nyfikenhet och intresse av att samskapa kontakta Lasse Flygare: lasse@bisam.eu

 

Mån 18 september Ekologisk hållbarhet

Urban bi- och insektsodling, pollinering, stadsodling, permakultur, vatten, stadsplanering

 

Tis 19 september Ekonomisk hållbarhet

Kooperativ, arbetsitegrerande sociala företag, samverkan, delningsekonomi, egenmakt tillsammans

 

Ons 20 september Social hållbarhet

Samhällsbyggande, demokrati och delaktighet utifrån diskrimineringsgrunderna

 

Tors 21 september Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

Återbruk av saker, kläder, mat, människor, återbruksdesign, reparationer

 

Fre 22 september Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

Är du smartare än en tredjeklassare

Copyright © All Rights Reserved Hidde Iyo Dhaqan